<address id="xdzrf"><i id="xdzrf"><var id="xdzrf"></var></i></address>
  <del id="xdzrf"><pre id="xdzrf"><font id="xdzrf"></font></pre></del>
  <delect id="xdzrf"><span id="xdzrf"><font id="xdzrf"></font></span></delect>
   <ol id="xdzrf"></ol>

   <del id="xdzrf"></del>

   当前位置: 首页>>学位管理>>外语考试>>正文

   安阳师范学院2015年成人学位外语成绩合格名单

   2019年05月20日 09:45  点击:[]

   姓名 语种 学号 性别 专业
   申永平 英语 1350160007 地理科学
   郝瑞涵 英语 1350100002 电子信息工程
   程翊珂 英语 1350230026 法学
   侯栋伟 英语 1350230029 法学
   孙云云 英语 1350230032 法学
   贾珂璟 英语 1350230037 法学
   王政 英语 1350230038 法学
   王旭 英语 1350230047 法学
   魏濛 英语 1350230056 法学
   张建华 英语 1350230064 法学
   温歌华 英语 1350230068 法学
   段瑞杰 英语 1350230074 法学
   王磊 英语 1350230078 法学
   林晓明 英语 1350230082 法学
   张夏 英语 1350230084 法学
   李然 英语 1350230086 法学
   宋月杰 英语 1350230088 法学
   刘航 英语 1350230094 法学
   曲朝国 英语 1350230108 法学
   张敏 英语 1350230113 法学
   李增珲 英语 1350230119 法学
   张晓雨 英语 1350230120 法学
   刘艺渤 英语 1350230121 法学
   张雪 英语 1350230122 法学
   史海宽 英语 1350230125 法学
   马小波 英语 1350230126 法学
   郭海涛 英语 1350230128 法学
   李陶 英语 1350230129 法学
   曹明明 英语 1350230131 法学
   张晓楠 英语 1350230132 法学
   李军伟 英语 1350230142 法学
   程鲁 英语 1350230147 法学
   郭炎 英语 1350230153 法学
   王宏凯 英语 1350230157 法学
   陶云辉 英语 1350230164 法学
   余红霞 英语 1350230165 法学
   邢鲜鲜 英语 1350230166 法学
   李庆丰 英语 1350230169 法学
   季一勇 英语 1350230170 法学
   李科 英语 1350230175 法学
   刘珂 英语 1350230181 法学
   张丁 英语 1350170006 工程管理
   高欣 英语 1350010077 汉语言文学
   徐珂 英语 1350010171 汉语言文学
   赵可 英语 1350020003 汉语言文学
   朱新苗 英语 1350020005 汉语言文学
   毕书慧 英语 1350020006 汉语言文学
   胡宪佳 英语 1350020007 汉语言文学
   张泸月 英语 1350020009 汉语言文学
   薛巧巧 英语 1350020143 汉语言文学
   程炀 英语 1350020162 汉语言文学
   程玉 英语 1350020169 汉语言文学
   刘文虎 英语 1350020175 汉语言文学
   杨静 英语 1350020176 汉语言文学
   王巧林 英语 1350020180 汉语言文学
   张超 英语 1350020182 汉语言文学
   李海丽 英语 1350020185 汉语言文学
   李月月 英语 1350020186 汉语言文学
   李丹风 英语 1350020188 汉语言文学
   孙文霞 英语 1350020189 汉语言文学
   张金艳 英语 1350020192 汉语言文学
   李晓璐 英语 1350020202 汉语言文学
   何芳 英语 1350020203 汉语言文学
   苏琨皓 英语 1350020204 汉语言文学
   李林玉 英语 1350020206 汉语言文学
   栗婧 英语 1350020220 汉语言文学
   赵慧丽 英语 1350020231 汉语言文学
   杨宾艳 英语 1350020238 汉语言文学
   杨艳芳 英语 1350020272 汉语言文学
   杨淑蕊 英语 1350020282 汉语言文学
   盛萍 英语 1350020324 汉语言文学
   王晓璐 英语 1350020334 汉语言文学
   项淑颖 英语 1350020354 汉语言文学
   郭俊玲 英语 1350020359 汉语言文学
   孙娇娇 英语 1350020373 汉语言文学
   韩静 英语 1350020374 汉语言文学
   王蕾 英语 1350020416 汉语言文学
   王截玲 英语 1350080001 化学
   樊军洪 英语 1350080011 化学
   耿晓双 英语 1350180018 会计学
   徐政军 英语 1350180019 会计学
   陈玉洁 英语 1350180049 会计学
   常俊岭 英语 1350180052 会计学
   侯森 英语 1350180053 会计学
   王莎 英语 1350180059 会计学
   刘佳丽 英语 1350180060 会计学
   刘广帅 英语 1350180061 会计学
   王世昆 英语 1350180074 会计学
   韦新想 英语 1350180080 会计学
   苏方方 英语 1350180082 会计学
   韩子龙 英语 1350180091 会计学
   黄丽芳 英语 1350180096 会计学
   元晓军 英语 1350180106 会计学
   申清玉 英语 1350180107 会计学
   邢志平 英语 1350180116 会计学
   张利芬 英语 1350180117 会计学
   韩慧英 英语 1350180118 会计学
   庞慧娟 英语 1350180119 会计学
   岳喜兵 英语 1350180132 会计学
   曹华宇 英语 1350180148 会计学
   琚国利 英语 1350180159 会计学
   秦楠 英语 1350180162 会计学
   芦亚雷 英语 1350180166 会计学
   王铱茜 英语 1350180196 会计学
   程锦涵 英语 1350180199 会计学
   张朔晨 英语 1350110005 计算机科学与技术
   赵明利 英语 1350110009 计算机科学与技术
   徐振 英语 1350110010 计算机科学与技术
   刘文凤 英语 1350110011 计算机科学与技术
   张胜利 英语 1350110012 计算机科学与技术
   窦博 英语 1350110040 计算机科学与技术
   傅丽晔 英语 1350140014 金融学
   邵飞 英语 1350150011 金融学
   陈伟 英语 1350140008 经济学
   王静娜 英语 1350140011 经济学
   付瑞超 英语 1350140017 经济学
   程鹏飞 英语 1350030009 历史学
   刘琛娟 英语 1350050011 美术学
   张晓敏 英语 1350050026 美术学
   贾轲 英语 1350050030 美术学
   郝红飞 英语 1350190022 人力资源管理
   樊珊珊 英语 1350190026 人力资源管理
   李云芳 英语 1350190031 人力资源管理
   张慧 英语 1350190034 人力资源管理
   黄飞 英语 1350190036 人力资源管理
   王宁宁 英语 1350190038 人力资源管理
   赵静 英语 1350190050 人力资源管理
   郭改玲 英语 1350060001 数学与应用数学
   田娜 英语 1350060005 数学与应用数学
   赵苗苗 英语 1350060054 数学与应用数学
   王予茹 英语 1350060079 数学与应用数学
   田利营 英语 1350060116 数学与应用数学
   王勇霞 英语 1350240008 思想政治教育
   孔飞 英语 1350240009 思想政治教育
   刘亚兵 英语 1350240018 思想政治教育
   刘聚松 英语 1350240020 思想政治教育
   王辉 英语 1350240021 思想政治教育
   李晓丹 英语 1350270031 体育教育
   王军朝 英语 1350130001 土木工程
   杨智历 英语 1350130010 土木工程
   马俊悦 英语 1350130012 土木工程
   王守锋 英语 1350130019 土木工程
   魏超 英语 1350130020 土木工程
   郭梅 英语 1350130021 土木工程
   窦楠 英语 1350130022 土木工程
   贾海涛 英语 1350130024 土木工程
   苏剑男 英语 1350130033 土木工程
   王天翔 英语 1350130037 土木工程
   郭英飞 英语 1350130038 土木工程
   董效周 英语 1350130041 土木工程
   杨亚博 英语 1350130046 土木工程
   王晓旭 英语 1350130047 土木工程
   丁兴高 英语 1350180151 土木工程
   苏振 英语 1350070007 物理学
   张笑阳 英语 1350210005 物流管理
   李笑丽 英语 1350260013 小学教育
   游凤华 英语 1350260014 小学教育
   毛会花 英语 1350260016 小学教育
   常珍珍 英语 1350260021 小学教育
   郜超丽 英语 1350260077 小学教育
   衡晓灵 英语 1350260126 小学教育
   李金玲 英语 1350260128 小学教育
   姚煜 英语 1350260129 小学教育
   黄运运 英语 1350260139 小学教育
   赵小慧 英语 1350260147 小学教育
   李蕴 英语 1350260156 小学教育
   赵梦琪 英语 1350260158 小学教育
   陈雪 英语 1350260163 小学教育
   杨丽娟 英语 1350260176 小学教育
   周昊洁 英语 1350260182 小学教育
   王红艳 英语 1350260183 小学教育
   王艳玲 英语 1350260184 小学教育
   李丽霞 英语 1350260188 小学教育
   史卉芳 英语 1350260190 小学教育
   吴胜男 英语 1350260211 小学教育
   马慧慧 英语 1350260212 小学教育
   王蕊 英语 1350260213 小学教育
   李敬敏 英语 1350260220 小学教育
   许亚然 英语 1350260234 小学教育
   管艳伟 英语 1350260236 小学教育
   郭琳 英语 1350260251 小学教育
   刘力 英语 1350220026 行政管理
   郜凯 英语 1350220028 行政管理
   冯琪 英语 1350220034 行政管理
   毕坎坎 英语 1350220062 行政管理
   路通 英语 1350220063 行政管理
   冯秀珍 英语 1350250070 学前教育
   周锐 英语 1350250081 学前教育
   崔芳 英语 1350040029 音乐学
   张小英 英语 1350040039 音乐学
   董会娟 英语 1350040070 音乐学
   李卫玲 英语 1350040071 音乐学
   任君博 日语 1350010004 英语
   黄旸 日语 1350010066 英语
   李瑞 日语 1350010072 英语
   原志会 日语 1350010078 英语
   张莉 日语 1350010084 英语
   王楠 日语 1350010085 英语
   郝艳 日语 1350010094 英语
   王桃敏 日语 1350010096 英语
   朱聪聪 日语 1350010137 英语
   李静 日语 1350010145 英语
   岳素玲 日语 1350010161 英语
   郭杰 日语 1350010168 英语
   靳月 日语 1350010169 英语
   刘艳丽 日语 1350010182 英语
   孙丽芹 日语 1350010207 英语
   付丹丹 日语 1350020002 英语
   李昆鹏 英语 1050280006 法学
   郭伟东 英语 1050300009 汉语言文学
   周瑶 英语 1050300016 小学教育
   黄路阳 英语 1050310002 会计学
   魏佳琦 英语 1050310007 会计学
   徐娟 英语 1050310016 会计学
   李芹芹 英语 1150040012 音乐学
   赵春雷 英语 1250120025 经济学
   黄天增 英语 1250150100 会计学

   英豪彩票计划